Потребителски профил с всички карти moby.cards

Имате възможност за преглед и редактиране на всички създадени от Вас карти moby.cards във Вашия потребителски акаунт.

Ние развиваме всекидневно системата и планираме да пуснем функционалност за наименуване на Вашите карти moby.cards, както и възможност да ги подреждате в папки, да ги маркирате и да ги търсите.