Копиране на съдържание от друга карта moby.cards

Представете си, че сте сътворили прекрасна mobycards.bg карта. Написали сте текста, добавили сте снимки и видео и дори прочетохте на глас заглавие на отпускарско четиво за останалите вкъщи и го качихте като аудио. Дали сте си много труд и прекарахте известно време с дизайна. Иска ви се обаче да изпратите вкъщи не само една картичка, защото имате много приятели, които чакат новини от вас.

При разработване на moby.cards ни побиха тръпки от мисълта, че трябва да вкарваме съдържанието във всяка moby.cards карта наново.
Тъй като при нашите moby.cards карти ефективността е на първо място, трябваше да намерим решение за този проблем. Тогава ни хрумна идеята да създадем функция за бързо и лесно копиране на съдържанието от друга moby.cards карта.

Решението на предизвикателството е „Копиране от друга карта“ – това е нов тип елемент (като текст или видео), който можете да добавите в картата си. При този елемент става въпрос за цялото съдържание на вече съществуваща карта, което ще бъде включено в новата карта.
Това не става като дублираме съдържанието и копираме на новата карта. Вместо това ние създаваме препратка към вече създадена карта и качваме съдържанието директно от нея.

Питате защо?
Съвсем просто – по този начин ще можете по всяко време да направите промени в оригиналната карта, които автоматично се прилагат във всички карти, в които е било въведено съдържанието.

Така, например, по време на пътуването ви във оригиналната карта можете да водите арт блог, а с другите moby.cards карти вече сте изпратили картичките. Съдържанието постоянно ще се обновява на всички картички.

Освен това решението предоставя възможността, всички moby.cards карти впоследствие да се правят индивидуално, тъй като можете преди и след поставен елемент да поставите допълнително снимки, текст, видео и т.н.