Защита с парола

Искате да защитите информацията, която сте качили на Вашата карта moby.cards защото сте съхранили лично съобщение? Тогава трябва да защитите достъпа до него с парола, която ще знаете само Вие и получателя. Защитата с парола е опция, създадена с цел, никой друг, който сканира кода, да не може да види запазеното съобщение. Директното отварянето на moby.cards е невъзможно и е защтитено чрез сложна система от алгоритми и анализи за достъп.