Добавяне на текст

Ако трябва да напишете по дълго послание, оставете въображението Ви да се развихри.

Няма да Ви слагаме ограничения. На Вашата карта moby.cards може да сложите колкото поискате текст.
Има много възможности за избор на различни шрифтове и форматиране и с нашия текстови редактор може да поставите линкове и mailto линкове, които да отведат получателя на Вашите QR кодове до външни сайтове, които искате да прикачите.

Ако един елемент не Ви е достатъчен, може да използвате всеки елемент от редактора на moby.cards на различно място на картата толкова пъти, колкото поискате, било то текст, снимка, видео, аудио и всичко по Ваш избор.