Вграждане на YouTube / Vimeo видео

YouTube и Vimeo са платформи, които са неразделна част от днешния медиен свят. И двете предлагат големи възможности за качване, редактиране и управление на видеоклипове.
С moby.cards Вие може да използвате Всички опции, които тези платформи предоставят и може да добавите в картата moby.cards вече качени Ваши или чужди клипове.
Как става това? Много лесно – копирайте URL адреса на съответния клип от YouTube или Vimeo в полето за вграждане на Видео във Вашата картата – всичко останало става автоматично: видеото се появява директно във видеоплейъра на картата moby.cards.