В случай, че браузър-базирания QR скенер не работи при Вас, препоръчваме Ви да си инсталирате следните QR код скенер приложения.

Google Play: QR BARCODE SCANNER Code Reader

App Store: QR Code Reader and Scanner

Windows Phone: QR-code Scanner