Поверителност на личните данни в moby.cards

1. Обхват на приложение

Тази Декларация за поверителност се прилага спрямо използване на услугите, предлагани от нас на нашия уебсайт www.mobycards.bg.

Ние събираме, използваме и обработваме личните Ви данни единствено в рамките на действащото законодателство за защита на лични данни. По-долу Ви информираме за вида, обхвата и целта на събиране и използване на данните.

 

2. Цел на събиране, обработване и използване на лични данни и тяхното заличаване

Ние събираме, използваме и обработваме лични данни само, ако те са необходими за създаване, изпълнение или прекратяване на договора за предоставяне на предлаганите от нас услугите. Данните ще бъдат незабавно изтрити, ако те вече не са необходими за горепосочените целите.

Заличаване на събраните данни не се извършва само в случай, когато събраните данни не могат да бъдат заличени по сила на законови разпоредби.

 

3. Вид и обхват на събирани лични данни


a) Редактор
В края на процеса на създаване в редактора е необходимо да посочите адрес на електронна поща.

б) Потребителски акаунт
За да използвате потребителския акаунт са необходими данни за Вашето име, парола и адрес на електронна поща.

 

 

4. Използване на бисквитки

Освен това ние събираме, използваме и обработваме данни, свързани с потребителските характеристики, като например, ІР-адрес, датата на заявката, данни за поведението на потребителите на сайта, местоположението на заявката.

За събиране на данни, свързани с потребителските характеристики и оптимизиране на предлаганите от нас услуги на нашия уебсайт, ние използваме бисквитки. Бисквитките са малки пакети данни, които се генерират от уебсървър и се съхраняват на твърдия диск на компютъра Ви. Те служат за съхранение на статистическа информация, като операционна система, програмата Ви за достъп до Интернет (браузър), IP-адрес, преглеждани по-рано уебсайтове (препращащ URL), време и подготовка на последваща рекомуникация с уебсървъра и възможно разпознаване. Освен това те служат също така за улесняване на навигацията на сайта.

Можете да предотвратите съхраняването на бисквитките на твърдия Ви диск, като изключите съхраняването на бисквитки в настройките на браузъра Ви. Можете да промените настройките на браузъра Ви така, че преди качването на бисквитките да се иска Ваше съгласие. Освен това, качените бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време. Повече подробности можете да откриете в инструкциите на Вашия браузър. Ако не приемете бисквитките, в определени случаи това може да доведе до функционални ограничения в използването на нашите услуги.

 

5. Оттегляне на съгласие

Веднъж даденото от Вас съгласие за събиране, използване и обработване на данните Ви можете да оттеглите по всяко време в бъдеще. За да направите това, моля свържете се с:

moby.cards
AttractSoft GmbH
Mathildenstr. 18
24148 Kiel

Email: privacy@moby.cards

   

6. Заличаване на данни

Събраните от нас данни ще бъдат изтрити съгласно точка 2. Ако е налице повторно използване на личните данни след прекратяване на договорните отношения във връзка с назованите в точка 2 цели, или ако не бъде извършено заличаване на данни по сила на действащи законови разпоредби, то данните ще бъдат блокирани.

 

7. Информация

Ние ще се радваме да Ви предоставим, при поискване от Ваша страна, информация за данните, съхранявани за Вас. За да направите това, моля свържете се с:

moby.cards
AttractSoft GmbH
Mathildenstr. 18
24148 Kiel

Email: sos@moby.cards